Chakra-massage

Chakra massage wil zeggen het balanceren van de chakra's.

Als de onderlinge energieverhouding van de chakra's uit balans is, dit wil zeggen één of meerdere chakra's hebben een tekort en/of een te veel aan activiteit dan ontstaat er disharmonie in de energiehuishouding.

Dit kan vele verschillende oorzaken hebben van zowel fysieke als emotionele, maar ook zeker van spirituele en/of rationele aard.

Het is op zich vrij natuurlijk dat er verschil in activiteit en energie plaats vindt, dit is inherent aan het leven met al zijn verschillende activiteiten, situaties, gedachten en emoties Bij een redelijk evenwichtig bestaan en een natuurlijk verlopende ontwikkeling is het herstellendvermogen van het lichaam voldoende om haar evenwicht terug te vinden en te herstellen. In onze ontwikkeling verloopt helaas niet altijd alles vlekkenloos (ook al lijkt dat soms van wel) dit in combinatie met ons jachtige bestaan wordt er veel, ja soms te veel, van ons gevergd.

Het is dus niet verwonderlijk dat er verstoringen optreden die niet de gelegenheid krijgen te herstellen dit heeft zijn weerslag op het geestelijke en/of fysiek welzijnsgevoel en kan leiden tot stoornissen en ziektes van uiteenlopende aard.


Anahata (hart) chakra


Door de chakra's te balanceren komen deze weer in samenwerkende harmonie en gaat de energie (weer) stromen waardoor er weer uitwisseling plaats vindt tussen niet alleen de chakra's onderling maar door het hele fysieke en esoterische lichaam.

Een massage behandeling kan op verschillende manieren, niveaus en intensiteit plaats vinden, dit is echter afhankelijk van de persoon, de vraag en de situatie. Ook is het mogenlijk en soms zelfs gewenst dit in combinatie met één of meer andere vormen van healing, visualisatie end. te doen. Er zal altijd, voorafgaande aan de eerste behandeling, een intake gesprek plaats vinden en als het een reeks van behandelingen betreft is er alle ruimte voor evaluatie en gesprek.

Over het algemeen is er tijdens deze massage geen lichamelijk contact (kleding kan aanblijven) uitzondering daarop is als er bijv. met klankschalen en/of mineralen gewerkt wordt.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website
verzenden aan webmaster@nandi.nl 
Copyright © 2001 Nandi Raad & Daad