Psychodynamische-therapieprachtig


Psychodynamiek


Omdat ieder mens uniek is verdiend ook ieder unieke aandacht.


Voor de een is praten en voor de ander is lijfwerk en voor weer een ander is transwerk het prettigst maar ook omdat specifieke vraagstukken (problemen, blokkades e.d.) een specifieke aanpak vergen, is de keuze uit verschillende vormen van therapie een noodzaak. Een mens nu eenmaal dynamisch en zijn processen nog meer dus is het van belang hierin mee te kunnen bewegen.

Om een zo compleet mogelijk pakket te kunnen bieden zijn er samenwerkingsverbanden met andere geneeskundige en opleidingsgerichte disciplines, zoals een massagetherapeut en een voedingsdeskundige.
Hypnotherapie


Het woord "hypnose" betekent in het Grieks "slaap".


Het is een bewustzijnstoestand, die ligt in het overgangsgebied tussen waken en slapen. Hypnose valt onder de groep van de ongebruikelijke bewustzijnstoestanden, zoals Yoga en Transcendente Meditatie.

Hypnose is een staat van geestelijke en lichamelijke ontspanning, die men reeds duizenden jaren toepast om mensen te genezen. Tijdens hypnose is het onderbewuste toegankelijk en biedt zo de mogelijkheid problemen (bijv. verstoringen, blokkades en trauma's) op te sporen en therapeutisch te behandelen. De genezende werking die hiervan uit gaat is krachtig en werkt bij allerlei uiteen lopende, emotionele, psychische en lichamelijke aandoeningen.

Maar ook voor diegene die niet direct door problemen en/of aandoeningen geteisterd worden maar puur zelf onderzoek wil doen, vragen zoals wat zijn mijn tallenten, sterke kanten of wat wil ik (verder) in c.q. met mijn leven, wat is mijn levensopdracht, wat betekende die ene droom e.d., is hypnose een perfect hulpmiddel dat zeer inspirerend en inzichtelijk kan werken.Vooroordeel:

het is zweverig, de hypnotiseur kan je alles laten doen wat hij/zij wil.

De realiteit:

het is een vorm van (diepe) ontspanning waardoor het onderbewustzijn toegankelijker is/wordt. Hierdoor is het, in combinatie met de juiste concentratie, mogelijk lichamelijke en/of psychische klachten te helen.

Regressietherapie


In het onderbewuste ligt veel ‘vergeten en onverwerkte informatie’. Met regressie reizen we als het ware terug in de tijd en maken contact met die zaken die in het verleden liggen. En wie kent niet de grote en kleine problemen des levens zoals: stress, examenvrees, relatieproblemen, schaamte, klachten van seksuele aard, angst, depressie, enz.

Tijdens een sessie leggen we contact met het onderbewuste. Wanneer de processen die zich daar afspelen worden begrepen, ontstaat de mogelijkheid dergelijke ervaringen te verwerken met als gevolg een beter functioneren in het dagelijks bestaan.

Reïncarnatietherapie


Dit gaat een stapje verder dan regressie. Met reïncarnatietherapie ga je terug naar één of meerdere vorig(e) leven(s). Er kunnen zich in het huidige leven problemen en/of vraagstukken voordoen die op één of andere wijze niet in het hier en nu direct op te lossen of te beantwoorden zijn. Hiervoor is reïncarnatietherapie een uiterst geschikte vorm om er toch mee aan de slag te kunnen.

Of een vorig leven feitelijk gezien waar is doet therapeutisch niet echt ter zaken. Een gebeurtenis in het huidige leven kan bijv. zo pijnlijk zijn, dat het voor verwerking, veiliger voelt en beter te verhapstukken is als dit in een metaforische vorm gebeurd. Z'n vorm kan zich in een (denkbeeldig) vorig leven afspelen.

EMDR


Eye Movement Desensitisation and Reprocessing is een zeer doeltreffende vorm van therapie voor het verwerken c.q. genezen van emotionele problemen van traumatische oorsprong. Het werk over het algemeen zo snel en doeltreffend dat mensen die het ondergaan vaak verbaast zijn over de snelheid waarmee de emotionele veranderingen plaatsvinden

De basis is een ritmische beweging van de ogen waardoor een proces van versnelde verwerking in de hersenen plaats vindt. Een sessie verloopt in acht fase.

TFT/EFT


Thought Field Therapy en Emotional Freedom Technique zijn vormen van psychotherapie die is gebaseerd op de werking van de meridianen (energie). Het omvat zowel de diagnostische alsook de behandelings-elementen. Negatieve emoties, maar ook disfunctionele positieve emoties, worden verminderd door stimulering van bepaalde meridianen doormiddel van acupuntuurpunten.

TFT en EFT verschillen wezenlijk van andere (traditionele) psychotherapie door het gebruik de subtiele energiesystemen van het lichaam in combinatie met gedachten en emotie(s) en te meer nog de snelheid waarmee veranderingen bewerkstelligd kunnen worden.

Rouwverwerking


Het eerste waar we bij rouw aan denken is waarschijnlijk het verlies van een dierbare door overlijden. De dood is echter niet de enige aanleiding voor/of oorzaak van rouw. Elke vorm van verlies kan een rouwreactie te weeg brengen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. scheiding, beroving, ontslag, ouder worden, verkrachting (verlies van seksuele integriteit), verminking of amputatie

In onze huidige samenleving hebben we veel tradities losgelaten overboord gezet of gewoonweg geen tijd (meer) voor. Vervelende dingen vergeten we leiver en als dat niet lukt proberen we ze te verdringen. Met als gevolg dat zaken onverwerkt blijven hangen (leven). Vroeg of laat wreekt zich dit en voelen we ons bijv. lusteloos, zijn agressief of hebben geen intressen meer. Een goede rouwverwerking is essentieel om vrij te kunnen leven en de pijn van het verleis een plekje te kunnen geven.

Rouwverwerking verloopt in een aantal fase. 1. aanvaarde van de werkelijkheid, 2. ervaring van pijn en verlies, 3. aanpassing aan de omgeving (zonder het geen wat verloren is) en 4. een nieuwe plaats geven aan het gene wat verloren is en opnieuw leren houden van het leven.

Relatietherapie


Al lijkt dat soms niet en zullen niet alle mensen het hierover eens zijn maar "de mens" is een sociaalwezen. In zijn leven en de omgang met andere heeft hij/zij relaties op te bouwen te onderhouden en weer af te bouwen. Dit gaat niet altijd als vanzelf en is niet voor iedereen even gemakkelijk. Als relaties niet zo verlopen als gewenst en zeker als dit wederkerig is kan het verstandig zijn eens op onderzoek uit te gaan met zijn beide of alléén.

Geeft de interactie in de relatie met vriend(in), man/vrouw en/of kind(eren) maar ook bijv. werkgever werknemer of leerling leraar een stroom aan disharmonie (stress) dan is dit voor alle partijen niet bevorderlijk voor het (gevoel van) welzijn en kan het nare gevolgen hebben op de langere termijn.

Relatietherapie is altijd afgestemd op de wens van de cliënt(en) en de problematiek die speelt. In eerste instantie zullen alle partijen in deze therapie betrokken zijn echter kan individuele therapie wenselijk zijn.
waterlely

Het allemaal beschrijven maakt het niet overzichtelijker

Maar wat misschien kan helpen is een opsomming waarvoor/waarmee

je zo allemaal terecht kunt bij ……...


 • Levensvraagstukken
 • Stress, RSI, Burn-out, PTSS
 • Depressie, Slaapstoornissen, bedplassen
 • Relatie problemen (echtelijk, liefdes, maar ook werkgever / werknemer relatie)
 • Ter bevordering van een ontspannen (en pijnloze) bevalling
 • Problemen van seksuele aard, bijv. frigiditeit, impotentie, overmatige lust, wel willen maar niet kunnen
 • Angst voor bijv. de tandarts
 • Nachtmerries
 • Het ontdekken van talenten
 • Psychosomatische klachten, bijv. migraine, hyperventilatie, cara
 • Verbeteren van de leer- en studieprestatie
 • Angsten, eenzaamheid, examenvrees, fobieën en trauma's
 • Menstruatieklachten
 • Pijnbestrijding in het algemeen
 • Verslaving en allergieën
 • Onverklaarbare angsten, waarnemingen, gedragingen
 • Ontdekken en ontwikkelen van je persoonlijkheid, talenten, paranormale vermogens e.d.
 • Hoofd- en aangezichtspijn
 • Leren omgaan met emoties, emotionele blokades
 • Beïnvloeding van het gehele organisme, zoals ademhaling, hoesten, braken, seksuele functies
 • Ongewenst zwanger (en wat te doen)
 • calorieverbruik, urinelozing, stoelgang, hormoonontwikkeling
 • Leidinggevende capaciteiten verbeteren
 • Ter ondersteuning van een andere therapie
 • Concentratieproblemen, vergeetachtigheid
 • Versterking van het immuunsysteem bij chronische ziekte of kanker
 • Slachtoffer van seksueel misbruik of incest
 • Ontspanningsoefeningen voor mensen die graag met hun onderbewustzijn willen werken, zoals meditatie
 • Lusteloosheid
 • Rouwverwerking (ook na bijv. een miskraam of voortijdige afbreking van de zwangerschap)
Andere vormen van therapie waar we mee werken zijn o.a.


 • Ademtherapiewerk
 • Deelpersoonlijkheden
 • TA
 • Live coaching en Trainingen


Zie ook publicatiesterug


toverstaf
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website
verzenden aan webmaster@nandi.nl 
Copyright © 2001 Nandi Raad & Daad