Visualisatie Wat verstaan we onder visualisatie en wat kun je ermee?Het woordenboek geeft de volgende verklaring:

Aanschouwelijk maken of een beeld in de geest vormen van de zaak waaraan men sterk denkt.


Visualisatie zoals wij dit verstaan is het werken met innerlijke beelden.

Op vele wijzen kun je met beelden omgaan, en ook al zijn we ons vaak niet zo bewust, we doen het dagelijks. Bedenk bijv. maar iets dat je graag wilt hebben of bereiken. Het ene na het andere beeld komt zo voorbij. In deze beelden is een essentiële kracht aanwezig die kan helpen het geen (beeld) in een ander bewustzijn te verwezenlijken. Dit kan zijn het oplossen, loslaten en/of verwerken van emoties en/of blokkades, in jezelf en in de omgang met jouw wereld om je heen. Maar zeker ook ter realisatie van wensen en behoeftes in het materiële (wereld) bewustzijn.

Door hier bewust mee te oefenen en je waarneming (beter) te leren kennen en checken leer je meer en meer vertouwen op je dagelijkse innerlijke waarneming ofwel je intuïtie.

Het creëren van beelden en ze vervolgens te voeden c.q. te ondersteunen met kracht en liefde versterkt je het doel dat je voor ogen hebt. Hierdoor ontstaant een gerichte energiestroom die door zijn innerlijke werkelijkheid buiten bevestiging zoekt/vindt.
 
Het goed kunnen visualiseren is een basis voor een verdere ontwikkeling c.q. scholing op velerlei gebied. Zowel in de esoterische kant van het leven alsmede in verschillende therapeutische behandel methode is visualisatie een basiskunde van de uitvoerder en/of begeleider.
Maar zeker ook in het gewoon dagelijks leven is het een directe verrijking van jezelf en is het een fantastische tool bij het oplossen en/of verwerken van bijv. stress, relatie verstoringen, blokkades, studie moeilijkheden enz enz.
Sorry, your browser doesn't support Java.

 Meditatie


De meeste mensen hebben wel eens van meditatie gehoord, vele hiervan hebben wel begrepen dat het een gezonde en misschien zelfswel plezierige bezigheid is. Maar ook zo vele hebben niet echt een beeld en/of de ervaring wat het nu is. Met meditatie keer je in jezelf met als uiteindelijk doel je diepste werkelijkheid (ook wel universele waarheid) te ervaren. Al is dit absoluut niet voorbehouden aan Oosterlingen maar over het algemeen komen we hier in Westen niet zover.

De insteek die wij maken is om meditatie, in eerste instantie, te leren kennen en verschillende manieren te ervaren. Een aantal vormen hiervan te noemen zijn: lichtmeditatie, klankmeditatie, zenmeditatie, geleidemeditatie ed.

Het zal je zeker een rust punt en verdieping brengen.

In combinatie met visualisatietechnieken een zeer sterk gereedschap inzicht in, en richting aan je eigen processen te geven.1. Visualisatie en meditatie introductie
2. Visualisatie en meditatie
3. Visualisatie voor gevorderde

Een intake gesprek kan voorwaarde zijn voor toelating tot de cursus.

terugtoverstaf
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website
verzenden aan webmaster@nandi.nl 
Copyright © 2001 Nandi Raad & Daad