Filosofie, visie, doelstelling

en kwaliteitVoor wie doen we het:

voor iedereen die dat wil, gelijk wie hij/zij is, ongeacht wat zijn/haar achtergrond, niveau, religie, ras, kleur en/of status ook is
voor jou, voor ondersteuning, voor een vriend(in), ontplooiing, een collega, ontwikkeling, familie, voor .........
voor onszelf, als levensvervulling

Filosofie
Daar waar je in het rijke bezit van kennis en kunde bent heb je verantwoordelijkheden.
Het zijn de grote meesters die ons voorgingen en ons wezen op deze verantwoordelijkheden.
Zijn het niet onze broeders die smeken om het opnemen van onze verantwoordelijkheden.


Visie
Geluk en gelukkig zijn is een zaak van ons allemaal.
Werkelijk geluk realiseer je door geestelijke vrijheid, liefde, inzicht en waarheid.
Ieder mens (wezen) bezit en heeft in essentie het vermogen deze krachten vrij te maken.


Doelstelling:
Een bijdrage leveren aan het geestelijk en lichamelijk welzijn en welbeleven van de medemens.
Dit te realiseren doormiddel van het aanbieden van therapie en educatie in verschillende disciplines ter bevordering van dit welzijn en welbeleven.


Kwaliteit:
Omdat kwaliteit een ruim te interpreteren begrip is geven we eerst onze visie hierop.

Kwaliteit betreft de hele organisatie met al haar in en outs, waarin de klant centraal staat en de continuÔteit van de organisatie gewaarborgd wordt.

De organisatie zal alles doen wat binnen haar mogelijkheden en doelstelling ligt om haar klant optimaal en gedegen te bedienen.
Dit impliceert niet dat ze alles wat de klant wil zal accepteren en/of uitvoeren.

De organisatie, haar medewerker(s) en/of vervangende therapeute(n), verplicht zich tot geheimhouding van (persoonlijke) gegevens en/of gebeurtenissen, ongeacht de aard ervan. Ingeval ťťn hiervoor genoemde daardoor in gewetensbezwaar komt zal dit met klant en met de eindverantwoordelijke van de organisatie worden besproken en indien nodig het contact c.q. de samenwerking beŽindigd.

Voorst vallen alle normale bedrijfshandelingen zoals administratie, faciliteiten, inkoop e.d. hieronder.


Borging en verbetering

Om de kwaliteit te borgen en te verbeteren legt de organisatie zichzelf en haar medewerker(s) de volgende verplichting en afspraken op:
  1. Na- en bijscholing, op (minimaal bestaand) vaktechnisch en bedrijftechnisch gebied
  2. Lidmaatschap de "Nederlandse Beroeps Vereniging van Hypnotherapeuten" en de "Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze"
  3. Naleven van de gedragregels zoals deze zijn opgesteld door de beroepsverenigingen
  4. Conformeert en onderwerpt zicht aan de 'Klacht- en Tuchtregeling' zoals deze zijn opgesteld door de VBAG en NBVH
  5. Toelaten van, en ten volle meewerken aan, audits uitgevoerd door of onder auspiciŽn van beroepsverenigingen, consumentenbond, accountant en overheid
  6. Het voeren van een gedegen en toesbare administratie, alsmede het voorzien van een adequate beveiliging ervan, in het bijzonder m.b.t. persoonsgegevens
  7. Registratie bij het "College bescherming persoonsgegevens" te s-Gravenhagen.
  8. Periodiek uitvoeren van klant (tevredenheid) onderzoek en de daaruit voorkomende informatie vertalen naar en omzetten tot beleid

Lid van de beroepsverenigingen:


NBVH de "Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten"

Lidmaatschapsnummer: 05077 (ten namen van R.M.J. Koe)

Status: aankomend Registertherapeut


VBAG de "Vereninging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze"

Lidsmaatschapsnummer: VBAG 2.030903 (ten namen van R.M.J. Koe)

Licentienummer: VBAG 2.30903A (ten namen van R.M.J. Koe)


Registratiecodes zorgverzekerraars

Zorgverlenersnummer: 031023

AGB-code: 310420


poes

Het heel bijzondere karakter

van het bestuur van het heelal is

dat het actief is op basis van

absolute stilte


Maharishitoverstaf
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website
verzenden aan webmaster@nandi.nl 
Copyright © 2001 Nandi Raad & Daad