Avatar


Een Avatar is de belichaming van het goddelijke beginsel.


lotus


Sri Sathya Sai Baba aan het woord.


Kannan Middelbare School, Chitoor

2.2.1958 ... De Regionale Rechter zei in zijn openingswoorden dat India (Bharat) altijd met vele heiligen en wijzen en met vele manifestaties van Goddelijkheid in menselijke vorm gezegend is. Men kan zich afvragen waarom dergelijke verschijningen juist in Bharat plaatsvinden, meer dan waar ook elders, terwijl de wereld zo groot is en er overal mensen zijn die gered en geleid moeten worden. Geloof me, dat heeft een reden! Welnu, waarom zou in heel India alleen in Kolar goud worden gevonden? Daar waar een goudmijn is, moeten ook mijningenieurs en chemici zijn die ervoor zorgen dat het goud wordt gedolven, gescheiden, gezuiverd en dat het wordt gedistribueerd naar die plaatsen waar er vraag naar is, nietwaar? Zo ook, is er hier in India een mijn van spirituele wijsheid en spirituele schatten, vervat in heilige geschriften: de Darsana's, de Upanishads, de Gita en de Veda's. Die moeten zuiver en smetteloos, met garantie op prijs en kwaliteit, worden verspreid onder gretige aspiranten overal ter wereld en daarom hebben wij hier een opeenvolging van wijzen en heiligen. Vanwege de leringen en levens van deze mensen is er in dit land een immens veld van spirituele kracht, dat slechts weinig extra zorg behoeft om een rijke oogst op te leveren.

An Attitude of Challenge

SSS Vol. 1

 toverstaf


De Avatar moet onder de mensen verkeren


Peddapuram

3.9.1958

... De Heer is een en al liefde en dus kan Hij alleen door de liefde worden gezien. De maan ziet men alleen door haar eigen licht; geen ander licht kan de maan verlichten. In de nacht van begoocheling (vyamoha), kun je de Heer slechts zien door het licht dat Hij zelf is, namelijk het licht van zuivere liefde (prema). Hij is sathya en nithya - waarheid en onveranderlijk; en dus is Hij voorbij de begrippen van mithya en jagat - onwaarheid en veranderlijk.

Ook de Heer moet in menselijke vorm komen en zich onder de mensen begeven, zodat men naar Hem kan luisteren, contact met Hem kan maken, Hem kan liefhebben, vereren en gehoorzamen. Hij moet de taal van de mensen spreken en zich als menselijk wezen gedragen, als een lid van de soort. Anders zou men Hem f negeren en over 't hoofd zien, f vrezen en uit de weg gaan. De Avatar moet de mensheid verheffen en haar in de smeltkroes leggen om de slakken en de minderwaardige metalen te verwijderen die haar zuiverheid hebben verwoest. Wanneer kleine jongens de kraan ver opendraaien zonder iets van het mechaniek af te weten, zal het water dat eruit spuit hen doorweken. Evenzo wordt de mens doorweekt door een vloed van smart, omdat hij niet weet hoe die te keren en tot een regelmatige stroom terug te brengen.

... Jullie kunnen mijn mysterie slechts begrijpen door mijn weg te gaan, de weg die ik voor jullie heb uitgestippeld. Begrijp jezelf en dat zal mij laten zien, want ik ben jou en jullie allen zijn mij.

Je hoeft je niet in een woud of in een grot terug te trekken om je innerlijke waarheid te kennen en je lagere natuur te overwinnen. Op die plaatsen heb je juist niet de mogelijkheid om je woede te uiten, en zo kan de overwinning die je daar behaalt niet van lange duur zijn of echt. Win de veldslag van het leven; wees in de wereld maar houd je toch ver verwijderd van haar vangarmen. Dat is de overwinning waarvoor je gelukwensen verdient.

Heroes! Not Zeroes

SSS V01 1


toverstaf

Ben je nieuwsgierig en wil je meer lezen? In het boekje "De Avatar over zichzelf" kan dat. Het is uitgegeven door Stichting Sri Sathya Sai Baba te Utrecht.poes

Het enige bewijs voor Zijn bestaan ligt in eenwording met Hem.

De wereld verdwijnt in Hem.

Hij is de vredige, het goede, de ene zonder tweede.
terug

toverstaf
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website
verzenden aan webmaster@nandi.nl 
Copyright © 2001 Nandi Raad & Daad