Sjamaansjamaan
Wat is een Sjamaan


 

Er wordt wel beweerd dat een sjamaan een toverpriester is.

Van oudsher kent ieder volk, stam of ras een vorm van sjamanisme. De benaming liep uiteen van priester tot medicijnman en van heks tot magiŽr.

De sjamaan richt zich op de krachten in de natuur en geestenwereld. Dat wil zeggen dat hij/zij door bijv. rituelen de krachten aanroept, samenbrengt en/of activeert. In potentie zijn deze krachten van naturen overal aanwezig echter door gebeurtenissen kan de onderlinge verhouding van de velden ofwel spirits verstoord zijn. Dit zowel buiten als binnen. Voor de mens, die door zijn evolutie meer dan het dier van zijn omgeving afhankelijk is, kan z'n verstoring lijden tot ziekte.  

Het is de inzet van de sjamaan deze krachten op een bepaalt moment aan te roepen en binnen een bepaalde ruimte de voorwaarde te scheppen dat ze zicht bundellen en in opperste staat van essentiŽle trilling komen. De sjamaan is hoofdzakelijk de aanroeper, bemiddelaar en stimulator hiervan het zijn de krachten, geesten in de vorm van spirits die .............. ja wat doen die? Er ontstaat een tijdloze ruimte gelijk het universum. Hierin ligt de helende kracht die bijv. gebruikt wordt om ziektes te genezen. Het zijn de krachten zelf die de genezende factor zijn. Doordat jezelf een microkosmos bent gelijk de macrokosmos of wel een spiegel van het universum is directe genezing mogelijk. Door in het middelpunt van de kosmos te zijn is de tijd (zoals wij die kennen en hanteren) uitgesloten.

Het is afhankelijk van het doel wat de sjamaan voor ogen heeft maar door het volgen van, alleen of in samenwerking met ander, bepaalde rituelen is hij/zij in staat in opperste extase te komen. Uittreding is daarbij absoluut mogelijk. 

De attributen en materialen die een sjamaan bij zijn riten gebruikt zijn per streek, individu en specialiteit verschillend. Een aantal attributen en materialen zien we echter altijd terug komen. Dit zijn onderranden:


Trommels

 Ratels

 Stenen

 Salie
   
trom
De elementen 

» Water

» Vuur

» Lucht

» Aarde

    

terug

sjamaan
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website
verzenden aan webmaster@nandi.nl 
Copyright © 2001 Nandi Raad & Daad