tekst


In de literatuur kun je veel verschillende begrippen en woorden tegenkomen. Met name in de wereld van de esoterie, psychologie, parapsychologie, magie, alchemie, occultisme, yoga, wijsbegeerte en aanverwante gebieden zijn er vele begrippen en woorden die niet allerdaags geïnterpreteert (kunnen of moeten) worden. Daarom waren wij van mening er goed aan te doen een woordenboek c.q. verklarende begrippenlijst op te nemen in de site.

De database telt op dit moment z'n 750 woorden (daar onder ook afkortingen), daarmee is ze nog verre van compleet, maar daar wordt aan gewerkt. Echter dit kost veel tijd en gedegen onderzoek! Het is dan ook zeker mogelijk dat er woorden zijn die (nog) niet in de lijst zijn opgenomen, schroom je niet deze te melde c.q. te vragen. We zullen dan deze meenemen en eventueel toevoegen aan de lijst, zodra we de juiste begripsomschrijving hebben geformuleerd zenden we je deze toe. Ook ingeval je onvolkomenheden, schrijffouten en/of verkeerde interpretaties van een woord meent te herkennen, alsmede aanvulling(en) op een bepaald woord hebt verzoeken wij je deze bij ons te melden. Hiervoor kun je gebruik maken van het feedbackformulier.

help


Trefwoord
Zoek op woord
Zoek in de betekenis


  

toverstaf
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website
verzenden aan webmaster@nandi.nl 
Copyright © 2001 Nandi Raad & Daad