Om te lezenpoes

Wie regeert en zich houdt aan Tao,

belaagt de wereld niet met wapens.

Wapens hebben hun terugslag.

Waar de troepen kamp maken,

groeien enkel nog doornen en de distels.

In het voetspoor van de legers volgen de rampjaren.

 

Daarom, een goed mens is beslist en gebruikt geen geweld.

Wees beslist, maar poch niet.

Wees beslist, maar loop er niet mee te koop.

Wees beslist, maar niet hooghartig.

Wees beslist, omdat het de enige manier is.

Wees beslist, maar dwing niets af.

 

Want, wanneer de dingen tot volle wasdom zijn gekomen,

begint de aftakeling.

Zo vergaat het alles wat strijdig is met Tao.

Wat Tao niet volgt, daar is het snel mee gedaan. 

 

Uit: TAO TE KING.

In de vertaling van: Huib Wilkes & Michael de Baker

ISBN 90-6963-180-6


poes

Het kind verliest zich in vreugdevolle loomheid

in de romige melk van zijn moeders borst,

die overloopt van genegenheid.

Zo ben ik in mijn jeugd dronken geweest

van verbijsterende vreugde

in sensuele, emotionele golven;

heb de fluit bespeeld

in dartele vervoering;

lag met mijn smachtende ziel

aan de borst van de natuur,

gelukkig als een kind.

Dageraad, Avondstond en Nacht boden zich aan

als bruiden

en brachten mij veelkleurige honing

vol bloemengeuren.

Als thans aan die verrukkende bedwelming,

die verbijsterende emotie,

een einde komt,

als de bezwijmende natuur zich in de verte

terugtrekt,

zal ik daarom niet treuren.

Van een gehucht heb je me

naar de drempel van een paleis gebracht.

Geef me de moed thans de harde, strenge

vorm der waarheid

onder ogen te zien.

Thans sta ik bloot aan de harde slagen van de

wereld

met haar maatstaven.

Oorringen, armbanden, halskettingen, sieraden

om mijn persoonlijkheid mee te tooien.......

ik heb ze allemaal verworpen.

Laat mij uit uw welwillende hand

uw onfeilbare pijlen vergaren,

die rusten in een onuitputtelijke pijlenkoker.

Wijd me in in het hanteren van de wapenen,

Meester van het krijgsbedrijf.

Geef me in uw geweldige, vaderlijke liefde

een moeilijke taak te volbrengen.

Eer me, kleed me, in nieuwe wapenrusting,

met de zware last van de verantwoordelijkheid,

met ruwe meedogenloze pijn.

Sier mijn lichaam met het decoratieve merk van

wonden.

Zegen uw slaaf in zijn vergeefse pogingen,

zijn vruchteloze doelstellingen.

Laat mij niet langer talmen

aan de matte borst van de emotie.

Maak me vaardig en vrij op het slagveld

van de wereld.

"Offerande"

Rabindranath Tagore 

toverstaf
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website
verzenden aan webmaster@nandi.nl 
Copyright © 2001 Nandi Raad & Daad